این برنامه به ویژه برای کسانی که بیماری قلبی دارند و یا در معرض خطر آن هستند طراحی شده است. برخی ازشرایط یا روشهایی که ممکن است برای توانبخشي قلبی سودمند باشد ممکن است شامل حمله قلبی (میوکارد انفراکسیون)، جراحی  بای پاس، عمل جراحی دریچه قلب، پس از پیوند قلب و آنژیوپلاستی باشد ولی محدود به این ها نمی شود.


ورزش، مهمترین بخش از برنامه تغییر شیوه زندگی است. تجویز تمرینهای منحصربفرد بر پایه ی یک تصور کلی از ضربان قلب مورد نظر و در نظر گرفتن سابقه پزشکی بیمار، رژیم های دارویی،  وضعیت قلب و عروق، سیستم عضلانی اسکلتی و روش زندگی توسعه یافته است. برنامه ورزش با در نظر گرفتن اهداف شخصی بیمار، نیازها و توانایی های او در نظر گرفته شده است. ثابت شده است که توانبخشی قلبی، باعث بهتر شدن روند بهبود شده و احتمال وقوع حوادث جدید را کاهش داده و در عین حال احساس سلامت را افزایش می دهد.