تشخیص زود هنگام وجود بیماری عروق کرونر در مردان و زنان که یکی از علل اصلی مرگ می باشد، مهم ترین مرحله است. مرکز درمانی آنادولو در حال حاضر توانایی مراقبت از قلب به صورت غیر تهاجمی را با آنژیوگرافی توموگرافی کامپیوتری (سی تی) افزایش می دهد. اسکنر چند مرحله ای، جزئیات دقیق تصاویر سه بعدی جامعی مربوط به عروق کرونر، عروق قلب و کرونر و خود قلب را سریعتر از هر زمان دیگر برای بیماران ما فراهم می سازد.