مرکز درمانی آنادولو در درمان بیماران دارای اختلالات ریتمی اختصاصی و در رابطه با آریتمی های قلبی، درمان های کمتر تهاجمی و تهاجمی انجام می دهد.تست الکتروفیزیولوژی امکان بررسی اختلالات ریتمی قلب در محیط های کنترل شده را می دهد.

پزشک شما می تواند با استفاده از سیم ویژه عایق شده به نام کاتتر، مشکلات ریتمی را شناسایی کرده و بهترین روش درمان را انتخاب کند. کاتترهای داخل وریدی، معمولا از کشاله ران قرار داده می شوند و بدین ترتیب از سمت راست قلب پیشرفت می کنند.  در سمت راست قلب، امکان ارائه تصاویر واضح مربوط به عملکرد قلب وجود دارد.

علاوه بر این، روشهای مختلفی برای  تشخیص ریتم غیر طبیعی قلب وجود دارد. پس از قرار دادن کاتتر در محل خود، پزشک از طریق ایجاد شوک کوچک الکتریکی(از یکی از کاتترها به وسیله ضربان ساز مصنوعی)  قلب را در تپیدن در ریتم های مختلف مورد بررسی قرار می دهد.
این روش، اطلاعات مهمی در ارتباط با مکانیسم اختلال، پیش‌آگهی، وجود ریسک در بروز عوارض جدی و پاسخ به درمان دارو فراهم می کند.