- یاس سفید مفرح و محرک باه است مقدار خوراکش از جرم آن دو مثقال تا چهار مثقال است.

- خوردن هلوی خام محرک شهوت می باشد.

- عرق بهار نارنج محرک شهوت است.

- کسی که شهوت او قطع شده باشد، چنانچه چهار گرم خالواش(نوعی پونه است که در گیلان می روید) را با چهار گرم تخم خربزه و چهل گرم کرۀ گاوی و هشتاد گرم عسل بخورد شهوت او زیاد می گردد.

- برای رفع ناتوانی جنسی مدت چهل روز صبح و عصر دم کرده ای از دوازده گرم مرزه، چهار گرم روزمارین، چهار گرم نعنا و چهار گرم شاه پسند در یک لیتر آب تهیه می شود. در خاتمه، سه روز متوالی جوشاندۀ خالص مرزه(در یک قوری 12گرم مرزه را دم می کنند) را میل می کنند.

- مغز به دانه غرایز جنسی را زیاد می کنند.مقدار خوراکش ده گرم است.

- حب المحلب که در طبرستان آنرا محلب گویند محرک باه است.

- ترخون میل جنسی را می کاهد ولی چنانچه با عسل مصرف شود این عیب اصلاح می شود.

- خوردن تره، میل جنسی را تحریک می کند.

- فلفل سبز طبیعت گرم دارد ومصرف آن به صورت خام یا پخته برای تقویت میل جنسی مفید است.

- از میوۀ گیاه آسه(خولان) جهت تقویت قوۀ باه استفاده می شود.

- اسفند را نرم کرده، چندی در روغن بخیسانند، آنگاه این روغن را که به روغن اسپند معروف است، بر آلت و بیضه واطراف بمالد،باعث تقویت اسباب تناسل و نعوظ سخت ومیل جماع گردد.

- خوردن گوشت اردک موجب تقویت باه است.

- دارچینی موجب تقویت باه است.مقدار خوراکش از دو مثقال تا پنج مثقال است.

- زنجبیل با پسته جهت تقویت باه مجرب است.مقدار خوراکش تا یک مثقال ونیم است و با زردۀ نیم برشت تخم مرغ جهت تولید منی نافع است.

- بوی شکوفۀ سنجد محرک باه در زنان است.

- خوردن شاه بلوط بو داده، همراه یک نوشابه مهیج باه است.

- به زنی که از بی تفاوتی شوهرش رنج می برد می گویم که دسته ای از پونۀ کوهی را که خشک کرده است در آشیای فلفل خرد کنی بریزد وخرد کند و روی کباب شوهرش بپاشد و به او بدهد تا بخورد.

- شیرۀ گلهای گل همیشه بهار برای اینکه دارای هورمون جنسی است برای معالجۀ ضعف جنسی مردان استعمال می شود.

- خوردن مغز تخم خربزه بو داده، یک مادۀ غذایی مفیدیست که طبیعت گرم دارد و زیاد کنندۀ میل جنسی می باشد.

- روغن زیتون تازه را با عسل مخلوط کرده و سه روز بجای آب بیاشامند، در پیران باعث هیجان وقوۀ باه می گردد.

- مقداری تخم کرفس را بکوبند و با نخود کوبیده و شکر معجون کنند و بخورند، سستی کمر را برطرف ساخته، تقویت باه نمایند.

- شکوفۀ درخت بادام شهوت مردان را زیاد وشهوت زنان را کم می کند.زیاده روی در خوردن بادام برای معده مضر است.

- مغز پسته زیاد کنندۀ و مقوی شهوت است.

- تخم شلغم سفید را اگر بکوبند وبا عسل آمیخته گاه گاه بخورند قوت باه را بسیار گرداند.

- جوهری که از سیاه دانه با قرع(کوبیدن)و انبیق می گیرند، اکسیر جوانی است. اگر آنرا بر کمر و مواضع مخصوص بمالند برگشت جوانی را مشاهده خواهید کرد- سستی اعصاب را برطرف می کند  وقوای شهوانی را تحریک می نماید.

- روغن نخود که از جوشاندن نخود در روغن زیتون بدست می آید مقوی و موجد نیروی شهوت است مالیدن آن مقوی باه است.

- مقدار سه مثقال و نیم آب تره را بخورند محرک قوۀ باه است و اگر ترۀ پخته را به اطراف آلت تناسلی بمالند قوۀ باه را زیاد می کند.

- خوردن تخمۀ آفتاب گردان شهوت را تقویت و قوۀ باه را زیاد می کند.

- شکوفۀ درخت سنجد مایل به زردی وبسیار خوشبو و محرک باه، خوصوصا در زنها.

- عرق بید مشک برای قوۀ جماع اشخاص حرارتی مفید است.

- چند عدد زالو را در روغن زیتون بپزید آنگاه به صورت پماد در آورده بر قضیب بمالید. مقوی قضیب و بزرگ کنندۀ آنست.

- زنجبیل را نرم بسایند با گلاب مخلوط نموده، در آفتاب به پشت بخوابند و به مهرۀ پشت و کمر بمالند و کاملا مالش دهند که زنجبیل اثر خود را به اعصاب به بخشد.

- دارچین نرم را با گل سرخ سائیده با روغن کرچک مخلوط نموده  به پشت و کمر بمالند و کاملا مالش دهند که رگها در زیر د دست نرم شود.

- مومیائی اصل خالص را با روغن زیتون آب نموده به پشت وکمر بمالند.

- پیاز خام را با غذا میل نمایند زیرا پیاز در درجۀ دوم حرارت است و باعث ازدیاد شهوت است.

- مربا ها، از قبیل مربای به، مربای شقاقل، مربای پوست نارنج، مربای پوست پسته، مربای هویج، در ازدیاد شهوت بسیار موثر است.

- ریشۀ ترخان  خشک شده 5 سیر، روغن چراغ کهنه یک سیر،روغن زیتون یک سیر، ریشه را سائیده با روغن ها مخلوط نموده تا 40 روز کمر با آن ماساژ دهند.پر بیننده ترین اخبار

  1. روز
  2. هفته
  3. ماه

پر بیننده ترین اخبار (2)

  1. روز
  2. هفته
  3. ماه

    تبلیغ پاپ آپ

    ©2018 شرط مهم سلامت یک جامعه توانمندی مردم در جستجو، دریافت و به کار گیری اطلاعات سلامت است، مجله پزشکی مادر، شریک سلامت جامعه ایرانی است.