- از ریشه روناس می توان در دفع وجود صفرا در خون با اخذ اثر قاطع، استفاده به عمل آورد.
صورت داروئی: جوشانده 15 تا 30 در هزار ریشه نیم کوب – گرد ریشه به مقدار یک تا 4 گرم در روز به صورت کاشه یا در یک محلول- عصاره آبی به مقدار 0.30 تا یک گرم.

- از کنگر فرنگی می توان برای وجود صفرا در خون استفاده به عمل آورد.
صورت داروئی: جوشانده 30 تا 40 در هزار برگ یا ریشه گیاه در آب به مقدار 30 فنجان در روز، 15 تا 20 دقیقه قبل از غذا.پر بیننده ترین اخبار

  1. روز
  2. هفته
  3. ماه

پر بیننده ترین اخبار (2)

  1. روز
  2. هفته
  3. ماه

    تبلیغ پاپ آپ

    ©2019 شرط مهم سلامت یک جامعه توانمندی مردم در جستجو، دریافت و به کار گیری اطلاعات سلامت است، مجله پزشکی مادر، شریک سلامت جامعه ایرانی است.