- شاخۀ نازک درخت انجیر را اگر در آب بجوشانند،جوشانده ای بدست می آید که ملّین است و برای رفع یبوست کودکان مفید است.پر بیننده ترین اخبار

  1. روز
  2. هفته
  3. ماه

پر بیننده ترین اخبار (2)

  1. روز
  2. هفته
  3. ماه
    ©2018 شرط مهم سلامت یک جامعه توانمندی مردم در جستجو، دریافت و به کار گیری اطلاعات سلامت است، مجله پزشکی مادر، شریک سلامت جامعه ایرانی است.