ابن سینا بزرگترین دانشمند عالم اسلام و معروفترین دانشمند ایرانیست و در همه علوم زمان خود به منتهی درجه احاطه داشته و مخصوصاً در طب و حکمت که دو فن عمده او بوده از نوادر فرزندان آدمی به شمار می رود و به همین جهت در همه جهان همواره در ردیف مشاهیر درجه اول جای داشته ، مدتهای مدید در اروپا مخصوصاٌ در طب نفوذ فوق العاده داشته و کتابهای پزشکی او مرجع همه پزشکان بوده است  . او در اروپا به Avicenne معروف است.


ابن سینا در سوم ماه صفر سال 370 هجری قمری در افشنه که از ده های بخارا  بود به دنیا آمد و تا پنج سالگی در آنجا زیست  . پدرش از مردم بلخ و اسماعیلی مذهب بود . نام مادرش ستاره بود . در آن زمان بخارا پایتخت سلسله معروف سامانی بود.
ابن سینا از همان کودکی هوش سرشاری نشان داد . در کودکی اغلب علوم معقول و منقول را آموخت . در هندسه از استاد خود ناتلی پیش افتاد . او سپس به طب روی آورد و در چهارده سالگی طبیب بزرگی گردید . در کنار طب ، فلسفه اصلی ترین دل مشغولی ذهن او شد . در این زمینه بیشتر منابع فکری او برگرفته از آثار ارسطو و فارابی بود . در پزشکی  ، ابن سینا بقدری شهرت یافت که رفته رفته به چهره ای افسانه ای مبدل گردید و رد پای او را می توان در اغلب روایات و عجایب پزشکی که در فرهنگ و زبان عموم مردم رایج بوده ، پیدا کرد . برای نمونه می توان به داستان عشق پادشاه به کنیزک در مثنوی اشاره کرد . با این حال وی به وجه پزشکی خود چندان بها نمی داد و برای دغدغه های هستی شناختی و فلسفی خود بالاترین بها را قائل بود . 
ابن سینا فردی فوق العاده عجیب بود . با وجود نوع زندگی او و دربدری و گرفتاریهایش آفریدن این همه آثار علمی واقعاً شگفت انگیز است .نقل است که کتاب قانون در طب را در اندک فراغتی که در زندان یافته بود ، بدون مراجعه به هیچ نوشته ای و با تکیه بر تجارب و معلومات خود نگاشت . این کتاب باشکوه ترین و عظیم ترین و منظم ترین کتاب پزشکی همه قرون و اعصار است . اروپاییان آن را چونان گنجینه ای بی بدیل یافتند و پس از اختراع صنعت چاپ دومین کتابی بود که به چاپ رسید -  پس از کتاب مقدس!! و در طول دو قرن ، بیش از چهل بار چاپ و مبنای همه علوم پزشکی امروز اروپا گردید . تعریف و طبقه بندی بیماریها ،پیوستگی و رابطه بین بیماریها و شیوه های درمان آنها که همگی بر روشهای کاملاً تجربی و علمی استوار است از ویژگی اساسی این کتاب به شمار می رود . متأسفانه و صد بار متأسفانه باید گفت که این کتاب عظیم و ارزشمند هنوز پس ازهزار سال ، در موطن خویش غریب بوده و به طور اصولی و کارشناسانه ترجمه و در اختیار علاقمندان قرار نگرفته است .
ابن سینا پس از فردوسی یکی از اصلی ترین ارکان حفظ و ماندگاری هویت ایران و ایرانی است . او با وجود عظیم و درخشان خود ، با آنکه می توانست ، عافیت و آسایش زندگی را برگزیده و در بغداد با بهترین عناوین و القاب ،  زندگی شاهانه ای داشته باشد ، ولی چنین نکرد . آوارگی را انتخاب کرد . او حتی به دربار سلطان غزنوی نیز نرفت . او با این کار خویش یک تنه سمت و سوی علم و دانش را که در عراق عرب و به مرکزیت بغداد قرار داشت به دیار عجم ، چرخشی اساسی داد . او با پارسی نوشتن ، زبان پارسی را اعتباری دوباره بخشید و آن را از نظر علمی بسیار تقویت کرد.
ابن سینا پس از یک زندگی سرشار از ماجرا در سن 58 سالگی در یک روز آدینه ماه رمضان سال 428 هجری قمری چشم بر جهان بست و در همدان آرام گرفت.
او آدمی زاده ای شگفت بود ! شگفت زیست و اثری شگفت بر جای نهاد !پر بیننده ترین اخبار

  1. روز
  2. هفته
  3. ماه

پر بیننده ترین اخبار (2)

  1. روز
  2. هفته
  3. ماه
    ©2018 شرط مهم سلامت یک جامعه توانمندی مردم در جستجو، دریافت و به کار گیری اطلاعات سلامت است، مجله پزشکی مادر، شریک سلامت جامعه ایرانی است.